Osigurano milijun kuna potpora za reciklažno dvorište, DV Tratinčica i sanaciju divljih odlagališta otpada

S 372 000 kuna Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a bit će prepolovljena obveza Grada u projektu izgradnje reciklažnog dvorišta

Osigurano milijun kuna potpora za reciklažno dvorište, DV Tratinčica i sanaciju divljih odlagališta otpada

Jučer je državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Velimir Žunac kao dar povodom rođendana Grada gradonačelniku Zlatku Mađeruhu na potpis donio ugovor koji Gradu Grubišnom Polju iz portfelja toga Ministarstva osigurava oko 372 000 kuna potpore. Naime, tim će novcem biti pokriven dio udjela Grada u projektu izgradnje reciklažnog dvorišta. Podsjetimo, projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Grubišnom Polju vrijedan je 5,2 milijuna kuna i financiran je novcem Europske unije, s intenzitetom potpore 85 posto. Preostalih 15 posto vrijednosti projekta, odnosno oko 780 000 kuna, udio je Grada pa će s 372 000 kuna Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU taj trošak biti prepolovljen.
Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano oko 400 000 kuna za sanaciju divljih odlagališta otpada.
U rujnu se Grad javio na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti I.-IV. skupine za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini. Poziv je bio objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske i Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024. Sredstva su dodijeljena za 15 gradova među kojima je i Grad Grubišno Polje. Odobrena sredstva iznose 220.000 kuna, a utrošiti će se na sufinanciranje dijela troška plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću Tratinčica za pedagošku godinu 2020./2021. Odobrena sredstva od velikog su značaja i za daljnji rad psihologinje zaposlene od ožujka ove godine, koja je ujedno i jedina stručna suradnica u vrtiću, čime je i suradnja s roditeljima značajno dobila na kvaliteti, osobito u pogledu rješavanja problema djece s teškoćama u razvoju, a samim time se podiže i razina kvalitete cijelog vrtića.
Time je Gradu u protekla dva dana osigurano oko milijun kuna potpora koje će uvelike pomoći u realizaciji navedenih projekata. (Tekst i foto: Michael Palijan)


  Povratak na: Novosti