Otvoren javni poziv za dodjelu potpora za nabavu udžbenika za učenike prvih razreda Srednje škole Bartola Kašića

Grad Grubišno Polje svakom učeniku koji je upisao prvi razred grubišnopoljske srednje škole osigurava potporu u iznosu od 1.000 kuna

Otvoren javni poziv za dodjelu potpora za nabavu udžbenika za učenike prvih razreda Srednje škole Bartola Kašića

Grad Grubišno Polje raspisao je javni poziv roditeljima, skrbnicima, posvojiteljima ili udomiteljima učenika prvih razreda Srednje škole Bartola Kašica, koji su hrvatski državljani, da podnesu zahtjev za dodjelu potpore za nabavu udžbenika za učenike prvih razreda Srednje škole Bartola Kašića u Grubišnom Polju. Potpora za nabavu udžbenika iznosi 1.000 kuna po djetetu polazniku prvog razreda te škole. Korisnici koji su ostvarili pravo na pomoć za nabavu udžbenika po drugoj osnovi u cijelosti, odnosno koji su dobili besplatne udžbenike po drugoj osnovi, nemaju pravo na potporu za nabavu udžbenika prema tom javnom pozivu, dok se potpora za nabavu udžbenika za učenike koji ponavljaju prvi razred srednje škole ne može koristiti.
Zahtjevi se podnose Stručnoj službi Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja na propisanom obrascu sa svim propisanim prilozima, neposredno ili poštom u razdoblju od 15. srpnja do 30. rujna. Gradonačelnik Zlatko Mađeruh će nakon proteka roka za prijavu utvrditi listu korisnika prava na dodjelu potpore te donijeti odluku o dodjeli potpore za nabavu udžbenika, koja će biti dostavljena svim prijavljenim podnositeljima javnom objavom na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja i mrežnim stranicama Grada. Potpora za nabavu udžbenika bit će isplaćena na tekući ili žiro račun korisnika. Učenik za kojeg je korisnik ostvario potporu za nabavu udžbenika dužan je tijekom naredne školske godine pohađati prvi razred u Srednjoj školi Bartola Kašića u Grubišnom Polju, a ako se učenik ispiše iz škole gubi pravo na potporu i dužan je vratiti dobivena sredstva.
Javni poziv i dokumentaciju preuzmite OVDJE


  Povratak na: Novosti