Otvoreno reciklažno dvorište, jamac pravilnog zbrinjavanja otpada na području grada

U spremnicima za čak 26 vrsta otpada građani koji plaćaju uslugu odvoza otpada bez naknade jednom mjesečno mogu odlagati određene količine otpada

Otvoreno reciklažno dvorište, jamac pravilnog zbrinjavanja otpada na području grada

Jučer je u prostoru grubišnopoljskog Komunalca otvoreno Reciklažno dvorište koje će uvelike doprinijeti pravilnom zbrinjavanju otpada na području grada. Podsjetimo, projekt je to koji je Grad Grubišno Polje ostvario u okviru europskoga operativnoga programa Konkurentnost i kohezija. Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Grubišnom Polju” vrijedan je 5,2 milijuna kuna, za koji je intenzitet potpore 85 posto. Pri tomu su 15 posto bile obveze Grada Grubišnoga Polja, ali su s ostvarenom potporom od 372.000 kuna Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, ulaganja Grada smanjena na 10 posto.
Dvorište je opremljeno spremnicima za čak 26 vrsta otpada i to od spremnika za otpad s primjesama azbesta, drva s opasnim tvarima, preko elektronskog otpada, PET ambalaže, raznih vrsta plastike, do spremnika za staklo, papir i karton, tekstil, glomazni te biorazgradivi i građevni otpad iz kućanstva koji sadrži opasne tvari.
Kućanstva koja plaćaju uslugu odvoza otpada s područja grada u dvorištu bez naknade jednom mjesečno mogu odlagati određene količine otpada kakav nastaje u kućanstvu. To je građevni otpad osim stolarije do 200 kg, problematični otpad iz kućanstva, uključujući otpadne tonere, oštre predmete i dr., osim otpadnih baterija i akumulatora do 10 kg, potom otpadna plastična ambalaža i ostala plastika do 20 kg; otpadno staklo do 50 kg; otpadno drvo tretirano zaštitnim premazima i građevna stolarija/bravarija do 100 kg; otpadni električni i elektronički uređaji do 50 kg te četiri komada otpadnih guma.
Reciklažno dvorište otvoreno je svakog radnog dana od 8 do 15 sati. (mp)
Više o radu i cijenama pročitajte na POVEZNICI


  Povratak na: Novosti