Po 10. puta zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće

Prihvaćeno je smanjenje Proračuna za oko 14 milijuna kuna pa je Proračun poprimio iznos od 36.6 milijuna kuna

Po 10. puta zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće

Jučer je po 10. puta zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće, koje je raspravljalo o 27 točaka dnevnoga reda. U aktualnom satu razgovaralo se o mogućnostima financiranja ŽRK-a Ilova. Potom je vijeće prihvatilo godišnje izvješće revizora, godišnji financijski izvještaj i izvještaj o stanju Vodovoda Grubišno Polje i Komunalca za 2021. godinu te dalo suglasnost za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca. Vijeće je dalo suglasnost Izmjenama i dopunama financijskog plana za ovu godinu i suglasnost Planu upisa djece u Dječji vrtić „Tratinčica" u narednoj pedagoškoj godini.
Donijete su izmjene i dopune financijskih planova Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja, Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Gradske knjižnice „Mato Lovrak", Javne vatrogasne postrojbe te Razvojne agencije AGRO za 2022. godinu. Donijeta je i odluka o sklapanju sporazuma o udruživanju Turističke zajednice Grada Grubišnoga Polja sa Općinom Veliki Grđevac u Turističku zajednicu područja.
Grad će sukladno odlukama Gradskog vijeća isplatiti kapitalne pomoći Vodovodu Grubišno Polje d.o.o. za sanaciju spojnog cjevovoda vodocrpilišta na vodoopskrbnu mrežu i opremanje i uvođenje u sustav zdenca te za sufinanciranje komunalnih vodnih građevina u sklopu projekta rekonstrukcije DC 5 Grubišno Polje –Veliki Zdenci.
Izmijenjeni su i dopunjeni Plan gradnje komunalnih vodnih građevina te Program gradnje i Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada za 2022. godinu. Izmjene su doživjeli i Programi javnih potreba u kulturi i socijalnoj skrbi, Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu, kao i Proračun Grada za ovu godinu. Prihvaćeno je smanjenje proračuna za oko 14 milijuna kuna pa je Proračun poprimio iznos od 36.6 milijuna kuna. Izabran je Etički odbor Gradskog vijeća u koje imenovan kao predsjednik Robert Šmit, a kao članovi Katarina Čikvar i Matej Lukenda, dok su u Vijeće časti Gradskoga vijeća imenovani Boris Kljaić kao predsjednik, a Vlado Bahun i Ivan Vranić kao članovi.
Sukladno ranijim najavama na kraju sjednice vijećnici i pročelnici su zadužili prijenosnike kako bi na moderan način bez suvišnog trošenja papira na materijale mogli pratiti sjednice.


  Povratak na: Novosti