Arheološka istraživanja na lokalitetu Obrovi

Željko Kirinčić, upravitelj šumarije je otkrio, a stručnjaci Instituta za arheologiju, predvođeni dr. sc. Tatjanom Tkalčec probnim istraživanjima potvrdili su postojanje srednjovjekovnih utvrda, crkve i groblja

Iako se do sada smatralo kako Grubišno Polje nema veću srednjovjekovnu povijest, nedavna otkrića u šumi Obrovi nedaleko Male Barne pokazuju sasvim suprotno. Naime, na tom su lokalitetu na nekoliko mjesta pronađeni vrlo zanimljivi arheološki ostaci, a posebno je zanimljiva jedna lokacija na kojoj su jedni nedaleko drugih pronađeni  ostaci utvrde, crkve i groblja na razmaku od samo nekoliko stotina metara.
Sve je počelo kada je upravitelj grubišnopoljske šumarije Željko Kirinčić, zaljubljenik u starine, arheologiju i povijest u šumi Obrovi naišao na reljef koji ga je odmah uputio na zaključak da je riječ o vrijednim nalazima srednjovjekovnih utvrda. Kako je na Internetu naišao na radove dr. sc. Tatjane Tkalčec, više znanstvene suradnice s Instituta za arheologiju, telefonom ju je obavijestio o nalazu, nakon čega su krenula istraživanja.
U razdoblju od 15. do 26. lipnja 2015. pod vodstvom dr. sc. Tkalčec provedena su probna arheološka istraživanja na tri položaja sjeverno od Grubišnog Polja u šumi Obrovi, na k.č. 4265/1 katastarske općine Grubišno Polje, u odjelu/odsjeku 39d i 40b gospodarske jedinice „Grubišnopoljska Bilogora“ Hrvatskih šuma d.o.o. To su položaji Grubišno Polje – šuma Obrovi 1 (GPŠO: 123456), Grubišno Polje – šuma Obrovi 2 (GPŠO-2) i Mala Peratovica – šuma Obrovi (MPŠO: 1234), sve objedinjeno pod zajedničkim nazivom Arheološko nalazište Šuma Obrovi, Grubišno Polje.

Ustanovljeno je da su se na položajima, međusobno udaljenim manje od kilometra – GPŠO i MPŠO nalazile kasnosrednjovjekovne utvrde, a na položaju GPŠO-2, koji se nalazi oko 100 m od utvrde, nekoć je stajala crkva s grobljem. Utvrde pripadaju tipu kasnosrednjovjekovnih gradišta branjenih dubokim jarcima i moćnim zemljanim bedemima. Utvrda MPŠO je jednodijelna, a utvrda GPŠO je trodijelna, odnosno sastoji se od središnjeg uzvišenja sa stanom plemića, južnijeg s vjerojatno gospodarskim objektima i sjevernijeg manjeg koji je mogao služiti za obrambene (stražarske) svrhe. Najbogatija saznanja iz ovih sondažnih probnih istraživanja polučena su upravo na potonjoj utvrdi. Pronađeni nalazi pećnjaka, ulomaka keramičkih lonaca te metalnih predmeta (kotačić ostruge, strelica, nož, kopča, puščano zrno) datiraju u sam kraj 15. te početak 16. stoljeća. Nalazi opeke ukazuju na to da su osim drvenih građevina postojala i zdanja građena opekom. Pronađeni su ostaci drvenih palisada, te jama i ognjišta. U istraživanjima položaja GPŠO-2 otkriveno je postojanje srednjovjekovnog groblja, a nalazi opeke daju naslutiti i postojanje crkve što će potvrditi buduća istraživanja.
Sva tri položaja – dvije utvrde i crkva s grobljem, zatim niz okolnih pozicija koje ukazuju na ostatke srednjovjekovnih nastambi ruralnog karaktera, pa potom i u šumi zamijećeni tragovi starih (vjerojatno još srednjovjekovnih) predstavljaju vrhunski potencijal za istraživanje srednjovjekovnog društva izgrađenog na osnovici utvrda - crkva s grobljem - selo, što je jedan od rijetkih arheološki utvrđenih, a još manje istraživanih slučajeva u Hrvatskoj. Posebnost je ovdje i blizina dviju utvrda od kojih jedna (položaj MPŠO) može biti starija ili može predstavljati zbjeg stanovništvu, dok je druga utvrđeno sijelo plemića.
Valja reći da su dosadašnji nalazi postali dijelom izložbenog projekta Arheološkog muzeja u Zagrebu, nastalog u suradnji s Institutom za arheologiju naziva 'Tekuća arheološka istraživanja u RH', koji je nedavno u Grubišnom Polju i predstavio njegov autor Sanjin Mihelić, viši kustos Arheološkog muzeja u Zagrebu. U provedbi probnih istražnih radova veliku pomoć pružio je Grad Grubišno Polje putem Javnih radova.
Na nedavnom susretu dr. sc. Tatjane Tkalčec s Instituta za arheologiju, Sanjina Mihelića iz Arheološkoga muzeja u Zagrebu, s predstavnicima Grada i šumarije, dogovoreni su daljnji koraci k proširivanju arheoloških istraživanja u smislu stvaranja većeg programa koji će biti ne samo u službi kulture i baštine, već i turizma i gospodarstva.

Sve fotografije: Fotodokumentacija Instituta za arheologiju.
Dio teksta preuzet s plakata 'Arheološka istraživanja na lokalitatu Obrovi - Grubišno Polje' iz projekta 'Tekuća arheološka istraživanja u RH - izložbeni projekt Arheološkog muzeja u Zagrebu'

Vezane vijesti: 
Grad u suradnji sa šumarijom i Arheološkim institutom pokreće arheološka istraživanja
Knjiga povijesti Grubišnoga Polja dobiva nove, srednjovjekovne stranice
Nastavljaju se istraživanja kao cjeloviti projekt u službi turizma i gospodarstva uz pomoć EU novca
Grubišnopoljci upoznati s novim spoznajama arheološkog lokaliteta 'Obrovi' (17. studeni 2016.)