O gradu

Grad Grubišno Polje smješten je na jugozapadnim obroncima Bilogore.

/slika/o-gradu/grubisno-polje-1.jpg

Prostire se na 269 kvadratnih kilometara i zauzimajući 10,18 posto njezine površine najveća je lokalna samouprava u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Na prostoru grada nalazi se 24 naselja, a na posljednjem popisu stanovništva zabilježno je 5389 žitelja.

Gradska naselja su: Dapčevački Brđani, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Grubišno Polje, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica, Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Jasenovača, Velika Peratovica i Veliki Zdenci.

Područje grada kao Područje od posebne državne skrbi 2. skupine zbog svojih povlastica zanimljivo je ulagačima a privlačna je njegova prometna povezanost. Naime, kroz grad prolaze državni prometni pravci D5 (Terezino Polje-Virovitica-Veliki Zdenci-Daruvar-Okučani-Stara Gradiška), D 28 (Vrbovec-Bjelovar-Veliki Zdenci) te državna cesta D 45 (Veliki Zdenci-Garešnica-Kutina).

 Kako građani, tako se i Gradska uprava trudi da gospodarstvo, obrazovanje, kultura, turizam, sport i vjerski život u gradu budu što bolji i bogatiji, a znatan doprinos tomu daju i brojne udruge koje djeluju na području grada.

Dan Grada  Grubišnoga Polja je 12. rujna, na blagdan Imena Marijina, te se obilježava svečano. 4. studeni je Dan branitelja Grada Grubišnoga Polja, a obilježava se svečano u znak sjećanja na završetak Domovinskog rata na području grada i oslobođeni prostor bivše Općine Grubišno Polje. Svečana sjednica Gradskog vijeća trenutak je kada čelnici Gradske uprave zbrajaju dostignuća u protekloj godini, ali i od 2000. godine, kada su uvedena, svečano dodjeljuju neka od ukupno četiriju javnih priznanja fizičkim i pravnim osobama koje su svojim radom i djelovanjem doprinijeli dobrobiti i promicanju grada.

Grubišno Polje - Zima