Pozivam udruge s područja Grada Grubišnoga Polja da interes za ljetovanje u Odmaralištu Diklo prijave Turističkoj zajednici Grada Grubišnoga Polja u pisanom obliku s planiranim terminom boravka.
Radi izbjegavanja preklapanja termina zainteresirani će biti obavješteni o potrebi promjene predloženog razdoblja boravka u odmaralištu.
Dostava prijava je poštom, osobno u Centar za kulturu i informiranje ili na email: turistickagp@gmail.com

Uvjeti boravka članova udruga u odmaralištu:
- korisnicima je omogućeno noćenje bez naknade,
- korisnici organiziraju i snose troškove prijevoza i prehrane,
- korisnici su dužni odrediti odgovornu osobu – voditelja grupe,
- korisnici su dužni primjenjivati epidemiološke mjere koje će važiti u trenutku boravka u odmaralištu.

Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh, v.r.


  Povratak na: Vodič