Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja izradio je Nacrt Prijedloga odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja, a na osnovi Prijedloga Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja i do 20. studenog 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: financije@grubisnopolje.hr .
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja utvrdit će Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja i Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti na ovoj stranici na POVEZNICI


  Povratak na: Vodič