LAG „BILOGORA-PAPUK“   DODJELJUJE BESPOVRATNA SREDSTVA  ZA
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
za područje gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Natječaj  i natječajna dokumentacija  mogu  se preuzeti putem linka na mrežnoj  stranici LAG-a  „Bilogora-Papuk“                        
http://www.lag-bilogora-papuk.hr/hr/treci-lag-natjecaj-provedba-tipa-operacije-3-1-1-lokalne-razvojne-strategije/502763234/

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 6.3.2023., a najkasnije do 5.5.2023. 

Provedba LAG natječaja te dodjela bespovratnih sredstava osigurana je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  putem mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Predmet natječaja:Potpora za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“  

Min visina javne potpore: 15.000 EUR-a

Max visina javne potpore po projektu: 35.000 EUR-a 

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju :212.077,70 EUR

PRIHVATLJIVI KORISNICI U OVOM NATJEČAJU SU:

  • jedinice lokalne samouprave  i trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija i škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem
  • vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

Od 20.2.2023. do 6.4.2023. zainteresirani prijavitelji mogu postavljati pitanja putem mail adrese  natjecaj@lag-bilogora-papuk.hr. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici  www.lag-bilogora-papuk.hr  pod opcijom pitanja i odgovori.

Za zainteresirane prijavitelje održati će se jedna radionica na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja radionice: 27.2.2023. (ponedeljak) u 12 sati u  Grubišnom Polju, gradska vijećnica


  Povratak na: Vodič