LAG „Bilogora-Papuk“ ponovno dodjeljuje bespovratna sredstva malim poljoprivrednim gospodarstvima i to kroz novi natječaj objavljen na mrežnim stranicama LAG-a.

Poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti potporu u iznosu od 112.734,00 HRK (15.000 EUR) koliko ujedno mora biti i minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Na ovaj natječaj mogu se javiti samo poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište ili prebivalište na području obuhvata LAG-a „Bilogora-Papuk“ odnosno na području gradova Grubišno Polje i Daruvar te općina Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Prijave projekta podnose se isključivo preporučenom poštom 

23. 1.2023. do 24. 2.2023.  na adresu LAG-a.

Za zainteresirane će se održati dvije radionice, u srijedu 14.12.2022. u 15 sati u Proizvodno poduzetničkom inkubatoru u Grubišnom Polju te u utorak 20.12.2022. u 15 sati u gradskoj vijećnici u Daruvaru.

Za dolazak na radionice se nije potrebno najaviti.

Pitanja u vezi natječaja  se mogu postavljati  do 9.2.2023. na e-mail adresu natjecaj@lag-bilogora-papuk.hr

Sve o Prvim Izmjenama LAG natječaja PMG-4/2022 može se  saznati  na linku I.Izmjene LAG Natječaja tip operacije 1.1.2 LRS (6.3.1.PRR)


  Povratak na: Vodič