Pored bespovratnih potpora koje se pripremaju u skladu sa zaključcima Vlade RH, Ministarstvo poljoprivrede predstavlja i dostupne zajmove i jamstva za hrvatske poljoprivrednike s počekom do 1 godine, rokom plaćanja pet godina i uz kamatnu stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja povećanih troškova energije, nabave repromaterijala, stočne hrane, osiguranja likvidnosti i kontinuiranog rada uslijed poremećaja kojima su poljoprivrednici i prerađivači izloženi.
Ministarstvo poziva poduzetnike čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza, da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.
Zainteresirani se mogu obratiti Razvojnoj agenciji „Agro“ za razvoj grada Grubišnoga Polja u vezi podrobnijih informacija, te u petak 23. rujna u CIK-u na konferenciji koju s početkom u devet sati organizira Agencija.

ZAJMOVI I JAMSTVA ZA OSIGURANJE LIKVIDNOSTI USLIJED PORASTA TROŠKOVA ENERGIJE, UTJECAJA KRIZA I ZA PRIPREMU SJETVE


  Povratak na: Vodič