Obavještavaju se zainteresirani poljoprivrednici sa područja Grada Grubišnoga Polja da je Bjelovarsko bilogorska županija raspisala Javni poziv za kreditiranje proljetne sjetve.
Dokumenti potrebni za prilaganje nalaze se na POVEZNICI

Uvjeti za Javni poziv su: 

  1. kreditirati će se nabava repromaterijala – sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu ratarskih i povrtlarskih kultura,
  2. najmanji iznos kreditiranja je 5.000,00 kn,
  3. najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn,
  4. kamatna stopa iznosi maksimalno 4,00% godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita,
  5. Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira ukupnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita,
  6. način isplate je jednokratno ili u tranšama temeljem dostavljenih računa, predračuna, ugovora ili ponude, isplatom na transakcijski račun dobavljača,
  7. način otplate kredita je jednokratno nakon isteka roka od 10 (deset) odnosno 12 (dvanaest) mjeseci, ovisno o uvjetima poslovne banke.

 

Korisnik kredita zaključuje ugovor s Poslovnom bankom.

Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

FIZIČKE OSOBE zahtjev mogu podnijeti svaki radni dan od 08,00 do 15,00 sati putem Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja, Trg b. J. Jelačića 1, soba broj 40. Uz zahtjev fizičke osobe prilažu presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obostranu presliku osobne iskaznice, Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne tri fiskalne godine i Privolu/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka.

PRAVNE OSOBE zahtjev podnose na propisanim obrascima objavljenim na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, https://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/kategorija/javni-pozivi, a ispunjen zahtjev se uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju dostavlja putem e-maila poljoprivreda@bbz.hr ili putem pošte na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, dr. A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar; s naznakom: "Javni poziv za proljetnu sjetvu 2022."

Javni poziv otvoren je do 06. svibnja 2022.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja, Trg b. J. Jelačića 1, soba broj 40 ili na tel. 448-201 i 448-213 ili putem mail-a mirjana@grubisnopolje.hr ili na www.grubisnopolje.hr.

GRADONAČELNIK Zlatko Mađeruh


  Povratak na: Vodič