Na području Grubišnoga Polja među ukupno 6478 stanovnika je i 2095 pripadnika nacionalnih manjina. Najbrojnija je češka nacionalna manjina s 1109 pripadnika, potom srpska, mađarska, romska.....

Nacionalna manjina, u smislu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02 i 80/10) je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja.

S ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.

Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine na području Grubišnoga Polja živi 1109 pripadnika češke nacionalne manjine, što u ukupnom stanovništvu čini 17,12%, 576 Srba, ili 9,89 posto, 168 Mađara ili 2,59 posto, 45 Roma ili 0,69 posto, 35 Albanaca ili 0,54 posto, 10 Slovenaca ili 0,15 posto, 9 Makedonaca ili 0,14 posto, 7 Slovaka ili 0,11 posto, po 6 Nijemaca, odnosno Slovaka ili po 0,09 posto, 5 Talijana ili 0,08 posto, 3 Crnogorca ili 0,05 posto, te po jedan Rumunj, Rus, Rusin, Ukrajinac i Židov, što u ukupnom stanovništvu čini po 0,02 posto.

Temeljem istog udjela u stanovništvu jedinice, češka nacionalna manjina ima pravo na zamjenika gradonačelnika. Slijedom izloženog, od lokalnih izbora 2013. godine češka nacionalna manjina ostvaruje pravo na zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika češke nacionalne.

Vijeće češke nacionalne manjine

Vijeće srpske nacionalne manjine

Predstavnik mađarske nacionalne manjine

Ostale nacionalne manjine


Prethodni
  Sport
  Povratak na: Život u gradu