Grad Grubišno Polje na prvom mjestu prema cijeni i sufinanciranju cijene vrtića za treće dijete

Dio je to komparativne analize proračuna hrvatskih gradova koju je obavio portal gradonacelnik.hr

Grad Grubišno Polje na prvom mjestu prema cijeni i sufinanciranju cijene vrtića za treće dijete

Portal gradonačelnik.hr redovito prati aktivnosti hrvatskih gradova i njihova izdvajanja u pojedinim područjima. Tako je nedavno objavljen izvještaj komparativne analize proračuna hrvatskih gradova, među njima i Grada Grubišnoga Polja, i to za izdvajanja za zaštitu okoliša, za obitelj i djecu, studente i doktorande, izdvajanja za subvencije poljoprivrednicima, potom po pitanju sufinanciranja cijene prijevoza te cijene i stope sufinanciranja vrtića. U izdvajanjima za zaštitu okoliša grad se nalazi na 37. mjestu za mandat od 2017. do 2020. godine, na 91. za izdvajanja iz proračuna u 2020. godini, dok je prema izdvajanju po glavi stanovnika u toj godini na 86. mjestu.
Na nacionalnoj ljestvici izdvajanja za obitelj i djecu u četverogodišnjem mandatu od 2017. do 2020. je na 43. mjestu s rastom od oko 42 posto, za izdvajanja u proračunu 2020. godine na 55., a po glavi stanovnika te godine na 51. U izdvajanjima za subvencije poljoprivrednicima za mandatno razdoblje od 2017. do 2020. godine Grad Grubišno Polje je treći na ljestvici gradova s rastom izdvajanja sa sedam na čak 271.000 kuna. Prema izdvajanjima za subvencije poljoprivrednicima u proračunu 2020. godine zauzima 15. mjesto, a po glavi stanovnika u toj kategoriji te godine sedmo.
Među 77 gradova koji su se uključili u anketno istraživanje prema cijeni vrtića u ovoj godini, Grad Grubišno Polje je prema cijeni vrtića za prvo dijete na 17., za drugo na 28., a za treće na 1. mjestu zajedno s još 43 hrvatska grada. Prema kriteriju sufinanciranja cijene vrtića za prvo dijete je na 34. mjestu, za drugo na 29., a za treće također na prvome mjestu zajedno s još 36 hrvatska grada. Jedan od kriterija istraživanja je i ekonomska cijena vrtića za cjelodnevni vrtići program i prema tom kriteriju je na 15. mjestu.
Gradonačelnik.hr je svoje istraživanje temeljio na službenim podacima Ministarstva financija te podacima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. 


  Povratak na: Novosti