Gradsko vijeće zasjedalo 20. puta u ovome mandatu

Gradsko vijeće zasjedalo 20. puta u ovome mandatu

Jučer je po 20. puta u ovome mandatu zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće. U okviru aktualnoga sata nije bilo vijećničkih pitanja. Među tridesetak točaka dnevnoga reda temom su bile izmjene i dopune financijskih planova gradskih ustanova poput Centra za pomoć u kući, Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Gradske knjižnice Mato Lovrak, Dječjega vrtića Tratinčica i Javne vatrogasne postrojbe, ali i o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, plaćama i načinu rada, prema kojima će u tim ustanovama doći do povećanja plaća u rasponu od pet do 15 posto, osim JVP-a gdje se uz korekciju koeficijenata sukladno Zakonu o vatrogastvu, uvrštava i dodatak na posebne uvjete rada do 25 posto.Donijete su izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Grubišnoga Polja, prema kojoj kao i u slučaju gradskih institucija također dolazi do povećanja plaća djelatnika Gradske uprave.
Gradsko je vijeće imenovalo Povjerenstvo za zakup i Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Grubišno Polje, te su donijete izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i socijalnoj skrbi te Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu. Temom sjednice bile su i Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina, Programa gradnje te Programa održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini, kao točke prethodnice donošenju izmjena i dopuna ovogodišnjeg gradskog proračuna. Sukladno izmjenama proračun od  9.075.745 eura smanjuje se za 645.532 eura. Uz preneseni manjak iz prošle godine u iznosu od 106.013 prihodi i rashodi iznosit će 8.363.500 eura. Vijeće je odobrilo isplati dviju kapitalnih pomoći Vodovodu Grubišno Polje, donijelo je Rješenje o imenovanju Dijane Šeliš ravnateljicom Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja te Izmijenilo Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja.


  Povratak na: Novosti