Na Međunarodni dan šuma dronom pošumljen hektar površine

Pošumljen je s oko 2500 samoklijajućih kuglica sa sjemenjem od hrasta lužnjaka i kitnjaka, preko bukve, brijesta, do jasena i javora i drugih

Na Međunarodni dan šuma dronom pošumljen hektar površine

Projektom nazvanim O2, kojim razvija osviještenost i potrebu zaštite i sadnje šuma, grubišnopoljska tvrtka Biota, u suradnji s tvrtkama Span i Magic forest te Gradom Grubišnim Poljem, jučer je u Grubišnom Polju održala petu akcija pošumljavanja na inventivan način – dronom. Upravo na Međunarodni dan šuma, iz zraka je pomoću drona pošumljen hektar šume s oko 2500 samoklijajućih kuglica u kojima se nalazio čitav set vrsta sjemenja, od hrastova lužnjaka i kitnjaka, preko bukve, brijesta, do jasena i javora i drugih.  Dušan Jelić, direktor Biote i jedan od kreatora projekta kaže kako nije cilj obnova monokulture u kojoj dominira jedna vrsta, već cijelog ekosustava, koji je odlična podloga za razvoj bioraznolikosti. Nit vodilja začetnika ove zasigurno moderne i inovativne tehnike je da se dronom efikasnije mogu pošumiti teško dostupna, opožarena, posječena ili degradirana područja, a sjeme koje se koristi u samoklijajućim paketićima isključivo je od autohtonih vrsta drveća specifičnih za područje koje se pošumljava. Podsjetit ćemo da je projekt započet upravo u Grubišnom Polju 16. rujna 2021. godine na Svjetski dan ozona, kada je obavljeno prvo probno pošumljavanje dronovima. Otada je provedeno još nekoliko akcija, ali su i analizirane prethodne faze pošumljavanja koje istovremeno daju vrijedne podatke o cijelom projektu. Jelić kaže kako je na taj način u kratkom roku moguće pošumiti velike nepristupačne površine i tako doprinijeti rješavanju globalnog problema deforestacije odnosno gubitka šumskih eko sustava. (mp; foto: dč)


  Povratak na: Novosti