Objavljen Javni poziv za subvencioniranje mjera u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Objavljen Javni poziv za subvencioniranje mjera u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Gradsko Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2021. – 2027. i Odluke o subvencioniranju mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja objavilo je Javni poziv za subvencioniranje mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu.
Riječ je o dodjeli potpora male vrijednosti za razvoj i unapređenje poljoprivrede na području Grada Grubišnoga Polja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Grubišnoga Polja. Riječ je o 16 mjera:

Mjera 1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva, trajnih nasada i stoke
Mjera 2. Kontrola plodnosti tla
Mjera 3. Nabava i postavljanje plastenika i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo
Mjera 4. Navodnjavanje te nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
Mjera 5. Kupnja opreme i mehanizacije
Mjera 6. Razvoj stočarske proizvodnje - potpora za tov junadi iz vlastitog ili domaćeg uzgoja
Mjera 7. Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj i držanje muznih krava
Mjera 8. Očuvanje pčelinjeg fonda
Mjera 9. Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj i držanje krmača
Mjera 10. Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj ovaca i koza
Mjera 11. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava i junica)
Mjera 12. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti
Mjera 13. Konzultantski troškovi pripreme projekata na natječaje EU fondova
Mjera 14. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača)
Mjera 15. Potpora za ograđivanje poljoprivrednog zemljišta
Mjera 16. Potpora za okrupnjavanje zemljišta

Javni poziv je otvoren od 24. svibnja 2023. do iskorištenja sredstava po pojedinoj mjeri, a najkasnije do 30. studenog 2023. U Proračunu Grada za tu je svrhu u ovoj godini rezervirano 50.000 eura.
Korisnici subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja.
Sva potrebna dokumentacija nalazi se na POVEZNICI, a može se dobiti i u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja, Trg bana Josipa Jelačića 1, soba 29. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/448-213 i 448-201 ili putem e-maila: gospodarstvo1@grubisnopolje.hr, mirjana@grubisnopolje.hr


  Povratak na: Novosti