Održana 2. sjednica grubišnopoljskog Gradskog vijeća

Između ostaloga vijećnicima su prezentirane četiri varijante idejnog rješenja za izgradnju Doma za stare i nemoćne osobe

Održana 2. sjednica grubišnopoljskog Gradskog vijeća

Nakon što je 2. lipnja održana prva, konstituirajuća sjednica novog saziva grubišnopoljskog Gradskog vijeća, danas je vijeće prvi puta u ovom mandatu zasjedalo radno.
U okviru 2. sjednice vijećnicima su arhitektice bjelovarskog Artinga Snježana Brkljačić i Katica Večerić prezentirale četiri varijante idejnog rješenja za izgradnju Doma za stare i nemoćne osobe. Podsjetimo, Grad Grubišno Polje je pokrenuo aktivnosti za izgradnju doma Kako se moglo čuti sukladno idejnom rješenju izrađenom na temelju projektnog zadatka bila bi riječ o zdanju za 120 osoba, od kojih bi 100 bilo stacionarno, o kojima bi prema procjenama trebalo brinuti 40-ak zaposlenih. S. Brkljačić je pojasnila da bi zdanje stajalo od 55 do 60 milijuna kuna i bilo bi građeno prema najnovijim tehničkim propisima pri čemu bi koristila 30 posto obnovljivih izvora energije, bila bi projektirana prema suvremenih zahtjevima protupotresne zaštite. Izgled i projektiranje zgrade uvelike su uvjetovani i konfiguracijom terena koji se prema sjeveru spušta i do četiri metra. No, u svim su četirima varijantama ispunjeni svi potrebni uvjeti. Istaknuto je i to da bi projekt s obzirom na idejna rješenja mogao biti provođen u fazama, ovisno o tomu koliko bi se u kojem trenutku novca moglo osigurati. U fazi od idejnoga rješenja do izdavanja lokacijske dozvole, odnosno izrade glavnoga projekta bit će formiran stručni tim osoba iz tvrtke i Grada kako bi do kraja bili definirani svi detalji.
Potom su vijećnici donijeli zaključke o davanju suglasnosti Planu upisa djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Grubišno Polje u pedagoškoj 2021./2022. godini te suglasnosti Izmjenama i dopunama financijskih planova za 2021. godinu Dječjeg vrtića, Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja, Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Gradske knjižnice „Mato Lovrak“, Razvojne agencije AGRO i Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja. Prihvaćeno je Godišnje financijsko izvješće Radija Grubišnoga Polja za 2020. godinu. Vijeće je u ulozi skupštine Vodovoda donijelo Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine Vodovoda Grubišno Polje, dalo suglasnost Planu gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina te tvrtke te donijelo odluku o isplati kapitalne pomoći Vodovodu za izgradnju ulične sanitarno-fekalne i oborinske kanalizacijske mreže i rekonstrukciju pješačke staze u ulici Kralja Zvonimira u Grubišnom Polju.
Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture, izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i izvršenju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za prošlu godinu te Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu. Predočeno je i Ostvarenje Plana razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu. Uz Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi, Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu, Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2021.-2023. godine, Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture, Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, donijete su i Izmjene i dopune ovogodišnjega Proračuna. Smanjen za 6 950 000 kuna proračun poprima iznos od 42 000 000 kuna.
Gradsko vijeće, koje je samo dvije odluke donijelo s 10 glasova za i jednim suzdržanim, a sve ostale jednoglasno, donijelo je i Odluku o odabiru ponude temeljem raspisanog Javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina u Zoni malog i srednjeg poduzetništva koje su u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja.
Vijeće je utvrdilo visine naknada predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Gradskog vijeća, naknade za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa te donijelo i Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstava za zakup, prodaju i uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Grubišno Polje. Imenovalo je članove Nadzornog odbora ispred Gradskog vijeća kao Skupštine Vodovoda Grubišnoga Polja, a Vijeću je predočeno i Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine.


  Povratak na: Novosti