Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Tratinčica

         

Naziv projekta: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića „Tratinčica“

Ukupna vrijednost projekta: 9.249.176,00 kn
Ukupan iznos potpore: 7.323.700,00 kn
Iznos potpore iz proračuna EU: 6.225.145,00 (85%)
Iznos potpore iz proračuna RH: 1.098.555,00 (15%)

Opis projekta:
Projekt je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda putem Mjere 7 Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Provedbom projekta Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića „Tratinčica“ bit će dograđene dvije sobe dnevnog boravka, višenamjenska dvorana, soba za zdravstvenog voditelja i stručnog suradnika, spremište, servis za obradu rublja i domara, proširen hodnik i prilazni kolnik te će projekt osigurati i zapošljavanje dvoje odgajatelja i jednog stručnog suradnika na pola radnog vremena.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Povećanje standarda dječjeg vrtića
- Povećanje broja upisane djece u redoviti program, djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika romske nacionalne manjine
- Formiranje programa športske i igraonice na engleskom jeziku izvan redovnog programa

Kao rezultat provedbe projekta zgrada vrtića će sa sadašnjih 640 biti povećana za još dodatnih 650 četvornih metara prostora i dograđena za već spomenute prostorije čime će se izvršiti navedeni ciljevi projekta.