„ZAŽELI! GRUBIŠNO POLJE“

Grad Grubišno Polje je u partnerstvu s bjelovarskim Područnim uredom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb Grubišno Polje i Centrom za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja nositelj projekta 'Zaželi! Grubišno Polje'.
Riječ je o nastavku programa koji se do sada provodio na gradskom području, ali sada s još većim brojem zaposlenih žena i većim brojem korisnika. U projektu je zaposleno 20 žena koje pružaju usluge u kući 120 korisnicima, osobama u nepovoljnom položaju. Time im se osigurava bolja kvaliteta života. Usluge su pomoć u svakodnevnim poslovima, nabava namirnica, pratnja korisnika prilikom odlaska liječniku, obavljanje tehničkih poslova poput košnje trave ili cijepanja drva. Potom isporuka paketa kućnih i higijenskih potrepština. Dio zaposlenih žena sudjeluje u osposobljavanju i tako stječe javnu ispravu koja će im otvoriti tržište rada.
Projekt je vrijedan 1 800 875 kuna, pri čemu je 85 posto novca iz Europskoga socijalnog fonda, a ostatak domaćih fondova.
Projekt je počeo 4. rujna 2020. godine, a završit će 4. ožujka 2022. godine. 
Voditeljica projekta je Mirjana Starčević, viša stručna suradnica za lokalni i ekonomski razvoj Grada.