Natječaj LAG-a Bilogora-Papuk Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

LAG „BILOGORA-PAPUK“   DODJELJUJE BESPOVRATNA SREDSTVA  ZA
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
za područje gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Natječaj  i natječajna dokumentacija  mogu  se preuzeti putem linka na mrežnoj  stranici LAG-a  „Bilogora-Papuk“                        
http://www.lag-bilogora-papuk.hr/hr/treci-lag-natjecaj-provedba-tipa-operacije-3-1-1-lokalne-razvojne-strategije/502763234/

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 6.3.2023., a najkasnije do 5.5.2023. 

Provedba LAG natječaja te dodjela bespovratnih sredstava osigurana je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  putem mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Predmet natječaja:Potpora za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“  

Min visina javne potpore: 15.000 EUR-a

Max visina javne potpore po projektu: 35.000 EUR-a 

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju :212.077,70 EUR

PRIHVATLJIVI KORISNICI U OVOM NATJEČAJU SU:

  • jedinice lokalne samouprave  i trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija i škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem
  • vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

Od 20.2.2023. do 6.4.2023. zainteresirani prijavitelji mogu postavljati pitanja putem mail adrese  natjecaj@lag-bilogora-papuk.hr. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici  www.lag-bilogora-papuk.hr  pod opcijom pitanja i odgovori.

Za zainteresirane prijavitelje održati će se jedna radionica na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja radionice: 27.2.2023. (ponedeljak) u 12 sati u  Grubišnom Polju, gradska vijećnica

 

Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „POLJOPRIVREDNICI“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 08. veljače 2023. godine od 12. sati do 15. veljače 2023. do 12 sati.

Opširnije

 

Maškare za djecu

 

 

4. Malonogometna božićna liga

 

Natječaj LAG-a Bilogora Papuk za dodjelu bespovratnih sredstava malim poljoprivrednim gospodarstvima

LAG „Bilogora-Papuk“ ponovno dodjeljuje bespovratna sredstva malim poljoprivrednim gospodarstvima i to kroz novi natječaj objavljen na mrežnim stranicama LAG-a.

Poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti potporu u iznosu od 112.734,00 HRK (15.000 EUR) koliko ujedno mora biti i minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Na ovaj natječaj mogu se javiti samo poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište ili prebivalište na području obuhvata LAG-a „Bilogora-Papuk“ odnosno na području gradova Grubišno Polje i Daruvar te općina Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Prijave projekta podnose se isključivo preporučenom poštom 

23. 1.2023. do 24. 2.2023.  na adresu LAG-a.

Za zainteresirane će se održati dvije radionice, u srijedu 14.12.2022. u 15 sati u Proizvodno poduzetničkom inkubatoru u Grubišnom Polju te u utorak 20.12.2022. u 15 sati u gradskoj vijećnici u Daruvaru.

Za dolazak na radionice se nije potrebno najaviti.

Pitanja u vezi natječaja  se mogu postavljati  do 9.2.2023. na e-mail adresu natjecaj@lag-bilogora-papuk.hr

Sve o Prvim Izmjenama LAG natječaja PMG-4/2022 može se  saznati  na linku I.Izmjene LAG Natječaja tip operacije 1.1.2 LRS (6.3.1.PRR)

 

Advent u Grubišnom Polju 2022.

 

Obavijest umirovljenicima za božićne blagdane

Obavještavamo umirovljenike da će ih Grad Grubišno Polje i ove godine darivati za božićne blagdane i to u iznosima:

  • 400,00 kn za umirovljenike sa mirovinom do 500,00 kn
  • 300,00 kn za umirovljenike sa mirovinom od 500,00 kn do 1.000,00 kn
  • 250,00 kn za umirovljenike sa mirovinom od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn
  • 200,00 kn za umirovljenike sa mirovinom od 1.500,00 kn do 2.500,00 kn.

Kriteriji za isplatu božićnice su: 

  • da umirovljenik ima prebivalište na području Grada Grubišnoga Polja,
  • da umirovljenik ostvaruje ukupna mirovinska primanja do 2.500,00 kuna mjesečno, neovisno da li se radi o starosnoj, obiteljskoj ili invalidskoj mirovini ostvarenoj u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Isplata božićnica umirovljenicima financirat će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu, a isplatit će se putem poštanske uputnice na adresu umirovljenika.

Popis korisnika božićnica utvrđen je na temelju podataka o korisnicima mirovina koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i evidentiranim prihodima putem Porezne uprave u skladu sa kriterijima iz Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za božićne blagdane umirovljenicima s područja Grada Grubišnoga Polja u 2022. godini.

Pozivaju se korisnici inozemnih mirovina čija mirovinska primanja ne prelaze 2.500,00 kuna mjesečno, a koji imaju prebivalište na području Grada Grubišnoga Polja, da podnesu zahtjev za isplatu božićnice na obrascu koji se nalazi u privitku ove obavijesti, da istom prilože presliku osobne iskaznice te dokaz o visini inozemne mirovine (potvrda ili dokaz o visini mirovine za posljednju izvršenu isplatu) na e-mail strucnasluzba@grubisnopolje.hr, poštom ili osobno u prostorije Grada Grubišnoga Polja, Trg bana Josipa Jelačića br. 1, soba br. 33, najkasnije do 30. studenog 2022. godine.

Za sve dodatne informacije ili upite stojimo na raspolaganju na telefonu 043/448-209.

GRADONAČELNIK
Zlatko Mađeruh, v.r.

 

Dan Grada Grubišnoga Polja