2. Memorijalni turnir braće Gladoić

Memorijalni turnir braće Gladoić  29. srpnja 2023.

Mjesto održavanja:  V. Zdenci

Glavni pokrovitelj Grad Grubišno Polje

Organizatori:

Udruga HVIDR-a Grubišno Polje

NK Zdenka 91

Udruga branitelja MUP-a Grubišno Polje

Udruga sudionika domovinskog rata Bilogora 91

Pikado klub 5S

Organizirana natjecanja                                                                                                        nogometni turnir:

-stolni tenis        14:30 h  Ivo       098 931 7513                                                                  NK Gordowa Veliki Grđevac

-pikado                14:30 h Zvone  098 784 230                                                                    NK Ribar Končanica

-bela                     14:30 h Jumbo 099 681 9520                                                                  NK Kamen Sirač

-viseća kuglana  14:30 h  Alen    091 448 2244                                                                  NK Zdenka 91 Veliki Zdenci

 

Okupljanje i prijava za natjecanja-13:00-14:00 h

Otvorenje natjecanja-14:00 h

1.utakmica-14:30h do15:35 h

2.utakmica-15:45 h do16:50 h

Revijalna utakmica DEBELI-MRŠAVI 17:00 h

Utakmica za 3.mjesto 18:00 h   

 Finale 19:10 h        

 Večera za natjecatelje od 18:00 h do 20:00 h

Proglašenje pobjednika 20:00 h

 Vrtna zabava-grupa Remix band

 

Odgovorno ljetovanje prema preporukama Službe civilne zaštite Bjelovar

Službe civilne zaštite Bjelovar Vam, u namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju, pripremio je informativni letak „ODGOVORNO LJETOVANJE“ na hrvatskom i engleskom jeziku.
Riječ je o kratkom vrlo korisnom pregledu preporuka i uputa za građane tijekom aktualne turističke i protupožarne sezone, s ciljem upoznavanja sa savjetima kojima je svrha odgovorno ponašanje u prirodi i sprečavanje ugrožavanja zdravlja uzrokovanih toplinskim valovima, praćenja najava vremenskih nepogoda, te važnih napomena koje se odnose na prevenciju nastanka požara.

LETAK HRVATSKI

LETAK ENGLESKI

 

 

Ljeto u gradu - 1. dio

 

 

Prijave šteta od prirodne nepogode - poplave 2023.

Obavještavaju se građani Grada Grubišnoga Polja i svih prigradskih naselja koji imaju štete od prirodne nepogode – poplave na poljoprivrednim kulturama ( kukuruz, soja, žitarice, krumpir, povrće i dr.) da, sukladno Odluci Župana Bjelovarsko-bilogorske županije o proglašenju prirodne nepogode od poplave na području gradova Bjelovar, Čazma i Grubišno Polje te općina Đulovac, Kapela, Nova Rača, Šandrovac, Veliki Grđevac i Veliko Trojstvo nastale zbog vremenskih nepogoda prekomjernih količina oborina koja je na navedenom prostoru uzrokovala poplavu, prijave štetu Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku na propisanom obrascu PN.

OBRAZAC PN

ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE

OBAVIJEST GRAĐANIMA KOJI IMAJU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

PRIVOLA/SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

Proslava Dana državnosti 2023.