Vijeće mađarske nacionalne manjine

Osnovana 2003. godine Zajednica Mađara Grubišnoga Polja okuplja članove na Etno imanju u naselju Grbavcu.

Prema podacima Popisa stanovništva iz 2021. godine na području Grubišnoga Polja živi 126 pripadnika mađarske nacionalne manjine, što u ukupnom stanovništvu jedinice čini 2,35 posto. Do Izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina provedenih u lipnju 2019. godine mađarska nacionalna manjina u Grubišnom Polju imala je predstavnika, a od te godine ima pravo na Vijeće.

Vijeće Mađarske nacionalne manjine Grada Grubišnoga Polja - Város Grubišno Polje Magyar Kisebbségi Tanácsa konstituirano je 14. lipnja 2023. godine.

Predsjednik je Šandor Toth, a njegov zamjenik Stjepan Koronc.

Trg bana Josipa Jelačića 1

Statut Mađarske nacionalne manjine

Zajednica Mađara Grubišnoga Polja osnovana je 12. lipnja 2003. godine sa sjedištem u Grbavcu. U tom je naselju kupila seosko imanje i uredila ga u etno stilu. Imanje sadrži više od 700 eksponata, među kojima su poneki stariji i od stotinu godina. Kuhinja, ostava, ulaz na tavan, podrum, hodnik i ostali dijelovi kuće uređeni su i postavljeni kako je seoska kuća bila uređena nekada. U dvorištu je više pojedinačnih objekata poput kovačnice, svinjaca, ljetne kuhinje, štaglja, staje i alatnice. Ondje je također prostor za druženje i održavanje manifestacija za oko 200 osoba. U tim cjelinama može se vidjeti kako se nekada živjelo na selu.

Zajednica čuva tradiciju življenja na selu. U siječnju je održavala tradiciju seoskog kolinja, gdje su sudionici na starinski način obrađivali meso: od paljenja svinje na slami, pa sve do čvaraka na starinski način. Također se obilježava fašnik, čihanje perja, podizanje majskog drveta, a za dan etno kuće 12. lipnja održava se Olimpijada starih sportova i smotra pjevačkih zborova Mađarske nacionalne manjine BBŽ-a i šire. U etno kuću dolazi Sv. Nikola i daruje svu djecu, te se održava božićni koncert s prigodnim pjesmama i običajima. 24. listopada članovi Zajednice slave Sv. Vendelina, zaštitnika sela, stoke i poljskih radova. Redovno se odazivaju na grubišnopoljski Gospodarski sajam – sajam sira gdje aktivno sudjeluju, kao i na brojne druge gradske i manifestacije u drugim sredinama.

2013. godine Zajednica je osnovala odraslu i dječju pjevačku i plesnu skupinu, te tamburašku skupinu i dramsku sekciju koje nastupaju u Hrvatskoj i Republici Mađarskoj. Njeguju kulturni program matične zemlje kao i kulturu većinskog naroda.