Objavljeno: 19/01/2018

I građani pozvani da daju svoje prijedloge u kreiranju odluke o prikupljanju otpada

Takozvano savjetovanje po tom pitanju otvoreno je do 25. siječnja

/slika/vijesti/2015/2015_09/2015_09_664_x_495/150925_kamion_otpad.jpg

Još je prošle godine na snagu stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koja govori da sva kućanstva moraju početi razvrstavati otpad, a krajnji rok za donošenje odluke na predstavničkom tijelu JLS je 31. siječnja 2018. godine.
S tim u svezi Gradonačelnik je imenovao mješovito povjerenstvo koje čine dva predstavnika Vodovoda  Grubišno Polje i tri predstavnika Grada Grubišnoga Polja, koje je dobilo zadaću da pripremi Nacrt navedene Odluke koja je i pripremljena krajem prošlog tjedna. Nakon toga Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada je pokrenuo savjetovanje s javnošću o nacrtu odluke koja propisuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada.
Naime, na web stranici Grada objavljen je nacrt te odluke, te je pozvana sva zainteresirana javnost na savjetovanje o odluci prije negoli bude proslijeđena na odlučivanje Gradskom vijeću, budući da je riječ o aktu koji utječe na interese građana, odnosno fizičkih i pravnih osoba.
Postupak savjetovanja je takav da sudionici putem emaila zeljko@grubisnopolje.hr mogu dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge na obrascu koji se nalazi u prilogu web poziva, gdje isti mogu podignuti i u navedenom upravnom odjelu Grada i to do 25. siječnja.
Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, te će biti sastavljeno i na web stranici Grada objavljeno izvješće o usvojenim i obijenim prijedlozima. Na temelju komentara sudionika savjetovanja bit će formuliran prijedlog Odluke i takav upućen Gradskom vijeću na usvajanje. Tom će odlukom, naime, biti utvrđeni kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Grubišnoga Polja.