Obavlja poslove vezane uz osiguranje uvjeta za razvitak gospodarstva, poduzetništva, poljoprivrede, šumarstva, trgovine, turizma i ugostiteljstva, izrađuje smjernice osnove razvoja Grada i programe razvoja pojedinih gospodarskih djelatnosti, te poslove lokalnog ekonomskog razvoja.

Obavlja imovinsko-pravne poslove vezane uz gospodarenje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, poslove u svezi zaštite i spašavanja te izrađuje nacrte općih i drugih akata. Obavlja i druge poslove koji su mu dodijeljeni Zakonom, te drugim propisima i općim aktima.

Roman Husak, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika


Telefon: 043 448 201
E-mail: gospodarstvo1@grubisnopolje.hr

Mirjana Starčević, viša stručna suradnica za lokalni ekonomski razvoj
Telefon: 043 448 213
E-mail: mirjana@grubisnopolje.hr


  Povratak na: Gradska uprava