Stručna služba Gradskog vijeća obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga vezane uz brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača i informiranje. Obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove vezane uz rad Gradskoga vijeća i njihovih radnih tijela.

Najčešće je riječ o organizaciji i pripremi sjednica, osiguravanju vođenja zapisnika i tonskoga snimanja sjednica, pripremi i izradi općih i drugih akata Gradskoga vijeća, te se brine se o usklađenosti sa zakonskim propisima materijala i prijedloga koji se razmatraju na sjednicama. Izrađuje zaključke i druge akte, prati njihovu provedbu, uređuje i objavljuje «Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, te obavlja i druge poslove potrebne za nesmetano funkcioniranje Gradskoga vijeća.

U okviru Službe obavljaju se imovinsko-pravni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe upravnih odjela poput poslova iz oblasti rada i radnih odnosa, poslova pisarnice, prijepisa i umnožavanja materijala, ekonomata i čišćenja.

Telefon: 043 448 209
E-mail: strucnasluzba@grubisnopolje.hr

Kristina Vereš, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice


Telefon: 043 448 209
E-mail: strucnasluzba@grubisnopolje.hr

Maja-Marija Balog, vježbenica Stručne službe
E-mail: strucnasluzba@grubisnopolje.hr
Telefon: 043 448 209

Sanja Harauzek, administrativna tajnica
Telefon: 043 448 202
E-mail: sanja@grubisnopolje.hr

Petr Lacina, administrativni referent
Telefon: 043 448 203
E-mail: petr.lacina@grubisnopolje.hr


  Povratak na: Gradska uprava