Obavlja poslove vezane uz uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu, graditeljstvo, promet i veze, vodoopskrbu i odvodnju, geodetske poslove te obavlja imovinsko-pravne poslove vezane uz gospodarenje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada.

U svom djelokrugu vodi evidenciju o stanovima i poslovnim prostorima na području grada, evidenciju o katastru vodova, ulica, trgova i kućnih brojeva, izrađuje nacrte općih i drugih akata iz svoje nadležnosti i obavlja druge poslove koji su mu dodijeljeni Zakonom te drugim propisima i općim aktima.

Tony Dvoržak, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika

Telefon: 043 448 207
Mobitel: 099 509 5373
E-mail: komunalniodjel@grubisnopolje.hr

Dejan Pop, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova voditelja Odsjeka
Telefon: 448 211
E-mail: dejan@grubisnopolje.hr

Slađana Biloš, referentica za komunalnu naknadu i komunalni doprinos
Telefon: 448 211
E-mail: sladana.bilos@grubisnopolje.hr


  Povratak na: Gradska uprava