Obavlja poslove vezane uz uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu, graditeljstvo, promet i veze, vodoopskrbu i odvodnju, geodetske poslove te obavlja imovinsko-pravne poslove vezane uz gospodarenje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada.

U svom djelokrugu vodi evidenciju o stanovima i poslovnim prostorima na području grada, evidenciju o katastru vodova, ulica, trgova i kućnih brojeva, izrađuje nacrte općih i drugih akata iz svoje nadležnosti i obavlja druge poslove koji su mu dodijeljeni Zakonom te drugim propisima i općim aktima.

Željko Margeta, pročelnik

Telefon: 043 448 207
Mobitel: 099 4400 220
E-mail: zeljko@grubisnopolje.hr

Branko Kašić, v.d. voditelja Odsjeka za promet i komunalno redarstvo
Telefon / fax: 043 448 208
Mobitel: 099 4400 223
email: brankokasic@gmail.com

Tony Dvoržak, viši referent za komunalne djelatnosti
Telefon: 043 448 211
Mobitel: 099 509 5373
E-mail: komunalniodjel@grubisnopolje.hr

Dejan Pop, referent za komunalnu naknadu i komunalni doprinos
Telefon: 448 211
E-mail: dejan@grubisnopolje.hr

Petar Matković, komunalni redar
Mobitel: 098 9636 491
E-mail: pero@grubisnopolje.hr


  Povratak na: Gradska uprava