Ususret proljeću

 

 

 

Radionica ‘Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina’

Razvojna agencija AGRO će za zainteresirane prijavitelje održati radionicu vezanu uz uvjete podnošenja prijave, prihvatljivost troškova, potrebnu dokumentaciju, visinu financiranja i ostale informacije vezane za Program ”Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2023. godinu.

Radionica će u konferencijskoj sali Proizvodno poduzetničkoga inkubatora biti održana u petak 12. siječnja s početkom u 9 sati.

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja izradio je Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja kako bi se ispunila obveza usklađivanja navedene Odluke sa Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 142/23 - Odluka Ustavnog suda RH), Pravilnikom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22) te radi povećanih troškova davatelja usluge koji utječu na cijenu obvezne minimalne usluge.
Uz Nacrt Odluke o izmjeni Odluke nalazi se prilog: PRILOG 1. Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne usluge.
Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja stupila bi na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja i do 02. veljače 2024. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: komunalniodjel@grubisnopolje.hr .
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odjel za komunalne djelatnosti utvrdit će Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.
U obrazloženju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja

Izračun minimalne cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

 

 

 

Advent 2023.