Poljoprivreda

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja:

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava  za sufinanciranje dijela troškova za potpore u poljoprivredi na poljoprivrednim gospodarstvima

Program potpora poljoprivredi 2018. do 2020.

Pravilnik 1.- Biljna proizvodnja

Pravilnik 2.- Stočarska proizvodnja

Pravilnik 3.- Edukacija poljoprivrednika

Pravilnik 4.- Poljoprivredna oprema

Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva za subvencioniranje mjera u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Javni poziv za subvencioniranje mjera u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Grubišnoga Polja:

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Grubišno Polje

Popis katastarskih čestica

Uvid u katastarski plan sa označenim česticama: https://grubisnopolje.pipgis.hr/public/gis

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Grubišno Polje

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

Prethodno mišljenje

Odluka o ispravku Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Grubišno Polje

Suglasnost Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Grubišno Polje

Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem:

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom, šumskom i drugom zemljištu na području Grada Grubišnoga Polja

Obrazac Prijave lošeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem 

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Grubišnoga Polja:

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grubišnog Polja

Obrazac ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta

Popis dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj

Popis katastarskih čestica  PDF   EXCEL