Objavljeno: 15/05/2018

Gradsko vijeće donijelo Plan gospodarenja otpadom, te izmijenjilo Proračun Grada

Proračun je povećan za 9,7 milijuna kuna i sada iznosi 47 800 000 kuna

/slika/vijesti/2018/2018_05/2018_05_664_x_495/180515_gradsko_vijece.jpg

Sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, grubišnopoljsko Gradsko vijeće na sinoćnjoj je sjednici donijelo Plan gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. do 2022. godine, koji je izradila tvrtka Ekologija Černi iz Zagreba. Donošenju plana prethodila je javna rasprava provedena od 8. ožujka do 6. travnja, te je 10. svibnja, kako bi plan bio prihvaćen, ishođena i potrebna suglasnost Upravnoga odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije. Plan je vijećnicima predstavio direktor tvrtke izrađivača Srđan Černi, koji je među ostalim naglasio kako je 96,7 posto građana Grubišnoga Polja uključeno u prikupljanje otpada, što je doista visok udio stanovništva i time rijedak pozitivan primjer u Hrvatskoj. Plan sadrži analizu i ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom, opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, popis projekata važnih za provedbu mjera gospodarenja otpadom, te rokove i nositelje izvršenja Plana.
Sinoć je Gradsko vijeće prihvatilo plan upisa djece u Dječji vrtić Tratinčica, te dalo suglasnost na izmjene i dopune financijskoga plana te ustanove za ovu godinu. Dalo je suglasnost i na izmjene i dopune ovogodišnjega financijskoga plana Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Gradske knjižnice Mato Lovrak i Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja, prihvatilo financijsko izvješće Vatrogasne zajednice grada za prošlu godinu, te dalo suglasnost na financijski plan Javne vatrogasne postrojbe za ovu godinu.
Gradsko vijeće sinoć je donijelo i prve izmjene i dopune Proračuna Grada za ovu godinu, koji je povećan za 9,7 milijuna kuna i sada iznosi 47 800 000 kuna. Povećanje na prihodovnoj strani je na pozicijama poreza i prireza od nesamostalnog rada, a riječ je o sredstvima za fiskalno izravnanje. Kapitalne pomoći iz proračuna povećavaju se za 7 221 750 kuna i sada iznose 23 738 625 kuna. Tu su osim novca za izgradnju Proizvodno poduzetničkog inkubatora i sredstva za obnovu puta prema gradskoj deponiji, za strategiju turizma iz mjere 7.1 Programa ruralnoga razvoja, te dogradnju i adaptaciju Dječjeg vrtića Tratinčica. Na rashodovnoj strani sedam je milijuna planirano za izgradnju i nadzor prema planovima predviđenima u ovoj godini. Među njima je osim izgradnje Proizvodno poduzetničkoga inkubatora i obnova nerazvrstane ceste prema gradskoj deponiji, a sinoć je Gradsko vijeće odabralo i izvođača radova za njezinu rekonstrukciju. Kako je pojasnio pročelnik za komunalne poslove Željko Margeta u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti jedina se javila tvrtka Ceste d.d. Bjelovar i ponudila cijenu s PDV-om od 2 817 583 kune, što je manje od procijenjene vrijednosti radova.
Na dnevnom redu sjednice bile su i izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu, te Programa utroška sredstava šumskoga doprinosa za ovu godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te Plan gradnje vodnih građevina za ovu godinu.