Objavljeno: 16/05/2016

GRADSKO VIJEĆE
Prihvaćena ponuda KTC-a za kupnju zemljišta

Ponuda trgovačkog lanca KTC-a iz Križevaca bila je 750 tisuća kuna, a kako su ispunili sve ostale uvjete iz natječaja, vijećnici su ju prihvatili.

/slika/vijesti/2016/2016_05/2016_05_664_x_495/160516_gradsko_vijece_b.jpg

U petak, 13. svibnja 2016. godine, održana je 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja. Vijećnici su prihvatili financijska izviješća za 2015. godinu Udruge sudionika Domovinskog rata „Bilogora 91“ , Udruge HVIDR-e, Turističke zajednice Grada Grubišno Polje kao i izviješće o radu za proteklu godinu TZ-a.
Gradski vijećnici donijeli su odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Grubišnoga Polja, o prihvaćanju najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada i o pokretanju programa javnih radova na području Grada, te plan upisa djece u Dječji vrtić u pedagoškoj godini 2016./2017. godini. 
Priča o novom trgovačkom centru u Grubišnom Polju dobila je i službenu potvrdu vijećnika Gradskoga vijeća. Naime, vijećnici su prihvatili najpovoljniju ponudu za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada. Sudski vještak je zemljište, na kojemu će biti izgrađen trgovački centar veličine 3722 četvorna metra, na 747 tisuća kuna zajedno s troškovima procjene. To je bila i početna cijena javnog natječaja na koji je pristigla jedna ponuda, trgovačkog lanca KTC-a iz Križevaca. Njihova je ponuda 750 tisuća kuna, a kako su ispunili sve ostale uvjete iz natječaja, vijećnici su ju prihvatili. Prema procjenama, novi trgovački centar Grubišnopoljci bi mogli imati već prije Božića.(RGP)