Objavljeno: 06/07/2014

LAG Bilogora - Papuk na LAG summer festivalu

Važno je susresti se s predstavnicima LAG-ova iz zemalja u okružju zbog pripreme terena za natječaje vezane za međunarodna partnerstva.

/slika/vijesti/2014/2014_07/2014_07_664_x_495/07_06_lag.jpg

Na takozvanom LAG summer festivalu, koji se ovoga vikenda održava u Biogradu na Moru, sudjeluju i predstavnici Lokalne akcijske grupe Bilogora Papuk, u koju su osim gradova Grubišnoga Polja i Daruvara, uključene općine Đulovac, Končanica, Sirač i Dežanovac. Cilj festivala je "spojiti zeleno i plavo", ali tako da se svim LAG-ovima, odnosno svim jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima omogući izlaganje proizvoda i usluge izravno pred posjetiteljima.-Najvažnije je što će se pojaviti i LAG-ovi zemalja u okružju poput Poljske, Češke, Italije ili Austrije, gdje možemo razgovarati s predstavnicima tih LAG-ova koji su prošli razvojni procesu koji prolazi i naš LAG- kaže upraviteljica LAG-a Dijana Turniški. Pojašnjava da je važno susresti se s predstavnicima LAG-ova iz zemalja u okružju, jer se osim iskustva koja su oni već stekli, može pripremiti teren za natječaje vezani za međunarodna partnerstva koji se pripremaju za slijedeću godinu.-Iskoristit ćemo ova tri dana za uspostavljanje kontakata s LAG-ovima sličnog geografskog okružja, da imaju i šuma, polja, vinograda i turizma, ponajviše iz Austrije, Češke kako bismo s njima komunicirati-navodi upraviteljica. Naime, sklapanje partnerstva s LAG-ovima iz okruženja bit će temelj ostvarivanja sredstava na natječaju za razvijanje projekata međunarodnog partnerstva, koji će biti objavljen slijedeće godine. Osim toga predstavnici LAG-a će na nekoliko sastanaka s predstavnicima ministarstva poljoprivrede raspravljati o provođenju i rezultatima prve godine rada LAG-a, te će sudjelovati i u humanitarnoj tomboli za pomoć Lokalnoj akcijskoj grupi Šumanovci koji je nastradao u poplavama koje su zadesile Slavoniju.
Dijana Turniški i Mirjana Starčević kao predstavnice LAG-a sudjelovale su na radionici Ministarstva poljoprivrede vezano uz prvu godinu provedbe mjere 202. IPARD programa u sklopu koje je LAG i ostvario sufinanciranje  svojih aktivnosti.
-Radionica je dala sažeti statistički pregled ostvarenih aktivnosti  po pojedinim LAG-ovima koji su prošli akreditaciju i potpisali IPARD ugovor. Neki LAG-ovi nisu pokazali dobre rezultate, ali dijelom je za to odgovorna i nemogućnost pred financiranja aktivnosti, što bi u idućem programskom periodu trebalo biti riješeno povlačenjem dijela novca unaprijed-kaže D. Turniški.
Nakon radionice ministarstva održana je i radionica vezana uz novi pojam za programsko razdoblje 2014-2020, a to je  CLLD-Community Led local development ili razvoj vođen lokalnom zajednicom.
-CLLD  sadrži u sebi sve odlike LEADER programa koji je princip djelovanja LAG-ova i temelj razvoja ruralne zajednice. Najnovije smjernice pokazuju da bi se takav način razvoja zajednice trebao primijeniti i u drugim područjima kao prigradske i gradske sredine, iako je on dosada bio primjenjivan uglavnom na ruralnim područjima-pojašnjava D. Turniški.
Na LAG Summer festivalu bio je i grubišnopoljski gradonačelnik Zlatko Mađeruh sa suradnicima.(RGP)