Objavljeno: 28/10/2014

GRADSKO VIJEĆE Proračun nakon izmjena i dopuna iznosi 28 650 000 kuna

Donijeta je odluka o osnivanju ustanove „Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja“ i odluka o dodjeli javnih priznanja

/slika/vijesti/2014/2014_10/664_x_495/10_28_gradsko_vijece.jpg

Grubišnopoljsko Gradsko vijeće na sinoćnjoj, 17 sjednici u ovom sazivu, dalo je suglasnost na Plan upisa djece u Dječji vrtić Tratinčica, na Godišnji plan i program rada te gradske odgojne ustanove, kao i na izmjene i dopune Financijskoga plana vrtića, te izmjena i dopuna Programa rada Savjeta mladih. Vijeće je donijelo i izmjene i dopune Programa gradskih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi, te Programa utroška šumskoga doprinosa. Izmijenili su Program gradnje i objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program gradnje vodnih građevina, te Program održavanja komunalne infrastrukture. Izmjene tih programa utjecale su i na Proračun, koji je time ukupno smanjen za 850 000 kuna, i kako su odlučili Gradski vijećnici, sada iznosi 28 650 000 kuna. Donijeta je odluka o osnivanju ustanove „Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja“, odluka o dodjeli javnih priznanja. Odabrane su i najpovoljnije ponude temeljem raspisanog javnog natječaja za prodaju nekretnina u Zoni III malog i srednjeg poduzetništva. (RGP)